TripleAqua

TripleAqua
Värme, Kyla och lagring allt i ett

TripleAquas största fördelar: Använder naturligt Propaen istället för F-gaser; Lagring av överskottsvärme och kyla; Med TripleAquas klimatsystem kan du helt oberoende värma och kyla olika rum för att få bästa komfort, och samtidigt använda 50% mindre energi; Avsaknaden av köldmedium i fastigheten och smidig kontrollpanel. Nedan förklarar vi principen för hur systemet är uppbyggt.

Ren energi

Den kompakta TripleAqua värmepumpen installeras utomhus, på eller intill fastigheten. Enheten kan producera både värme och kyla samtidigt. TripleAqua använder naturlig ren Propaen gas som bara har ett GWP på 3. TripleAqua skickar tempererad vätska i form av vatten i det interna systemet. Inget köldmedia skickas in i fastigheten.

TripleAqua

Om Propæne

Syntetiskt köldmedia (H(C) FKs av F-gaser) F-gaser kommer så småningom fasas ut efter EU:s bestämmelser. Naturlig gas är den mest miljövänliga lösningen i långa loppet. Vilken naturlig gas, ammoniak, CO2 eller kolväte man ska använda beror på vilken applikation. Propean är en naturlig, starkt luktande kolväteförening som innerhåller Propan och Propylen. TripleAqua uppfyller alla säkerhetsbestämmelser under NEN NPR 7600.

Låg framledningstemp = Hög verkningsgrad

Många värmesystem behöver en framledningstemperatur på mellan 45 till 70°C. TripleAqua kan värma varje rum med en vattentemperatur på mellan 28 till 36°C. På detta sätt får man en mycket högre verkningsgrad och större besparing. Vattentemperatur mellan 12 till 18°C används för kylning. När all energi är frisläppt, skickas vattnet tillbaka via den 3:e ledningen. Bara ledningen för kallvatten behöver isoleras mot kondens. Detta tillsammans med att man bara behöver 3st ledningar gör att man sparar mycket på rör och isoleringskostnaden.

Lagring av Värme och Kyla

Speciellt på vår och höst, är det många rum på solsidan som behöver kylas, samtidigt som de andra rummen behöver värmas. För att behålla en god komfort behövs det olika temperaturer i fastigheten. TripleAqua kan värma och kyla på samma gång samt ta tillvara på värmen som uppstår vid kylprocessen och vice versa. Systemet är också utrustat med intern bufferttank där man återanvänder värme eller kyla vid ett senare tillfälle. Det betyder att en fastighet som har kylts ner under dagen kan använda den lagrade överskottsvärmen under nästkommande natt då det är kallt ute.

TripleAqua

Värmepump

Värmepumpen som endast är 1400mm hög består av 2st Bitzer kompressorer som använder naturligt köldmedium Propaen som har ett GWP på 3. Detta påverkar alltså inte växthuseffekten på ett negativt sätt. Aggregatet har ett Emerson kontroll system som kan avläsas via internet. VLT Danfoss frekvensomriktare och fyra elektroniska expansions ventiler. De lågvarviga EC fläktarna är speciellt framtagna för TripleAqua och har en diameter på över 1000mm. Fläktbladen är specialdesignade för att vara så effektiva som möjligt men samtidigt hålla en låg ljudnivå. Liten diameter på rören i värmeväxlaren säkerställer att man behöver använda så lite Propaen som möjligt. Undersidan på värmeväxlaren är speciellt utformad för att förhindra ispåbyggnad från avfrostning och kondensvatten. Pumpen har ett COP-värde på mellan 4,5 och 10.

TripleAqua

Innerdelar

Värmen och kylan sprids i fastigheten av horisontella och vertikala innerdelar. Dessa är utrustade med självjusterande ventiler med Danfoss motor styrning. Detta gör att man inte behöver göra någon manuell injustering. Tack vare den slimmade designen och den tysta driften, gör sig dessa innerdelar perfekta för bland annat hotell, kontor och sjukhus. Det finns 8 olika storlekar, i flera varianter. Dessa finns i effekter från 1,1kW till 5,8kW. Alla har ett steglöst effektområde som sträcker sig från 0 till 120%. 4 modeller i effekten 6,3 till 12,5kW kommer släppas under 2016. Den speciellt utformade motströms värmeväxlaren i Cu-Al ser till att säkerställa en perfekt termisk överföring. På detta sätt hålls alltid returvattnet till samma temperatur som finns i fastigheten. EC fläktarna har unik dubbel lagring och är okänsliga för ett varierat mottryck och håller alltid efterfrågat luftflöde. En inbygg filterkassett fångar upp fint damm och pollen och säkerställer en ren och fräsch

Rördragning och EC cirkulationspump

Innovationen på systemet ligger i huvudsak av det ekononomiska sätt som man löst rördragningen av vattenkretsen och förmågan att kunna lagra överskottsenergin samt den sofistikerade lösningen på utformningen av värmeväxlaren. Detta bidrar till optimal prestanda med minimala temperaturskillnader och allt detta med bara tre rör (istället för 2+2): TripleAqua jobbar mellan 28°-36° C på varma sidan och mellan 12°-18° C på kalla sidan samt en returledning med samma temperatur som fastigheten. Bara den kalla kretsen behöver isoleras. Den minimala temperaturskillnaden i TripleAqua systemet bidrar fördelaktigt till den höga verkningsgraden och den låga energikonsumtionen. Den energisnåla cirkulationspumpen varierar flödet steglöst och kompenserar för mottrycket.

Kontroll panel

även supereffektiva system ska vara enkla att använda. Detta är verkligen sant när det gäller TripleAqua, som är självjusterande. Man behöver inte slå i en manual eller titta i komplicerade menyer för att ställa in temperatur eller olika funktioner såsom värme, kyla, avfuktning, fläkthastighet etc. För stora rum kan man ha upp till 6st separata kontroll paneler som styr en och samma grupp av innerdelar. Naturligtvis så har fastighetsägaren en komplett överblick över inställningarna och kan sätta upp olika regler för olika zoner i fastigheten. Till exempel så kan man förhindra att fastigheten värms upp under nattetid när ingen är där.

TripleAqua

Flexibel för alla värmesystem

Eftersom TripleAqua är ett vattenbaserat lågtemperatursystem är det enkelt att koppla ihop med andra system

• Golvvärme/kyla
• Luftridåer
• Värmeåtervinning
• Frikyla
• Grön energi, såsom sol och vindkraft
• Fjärrvärme
• Spillvärme/kyla från avfall
• Bergvärme
• Ventilationssystem
• Lågtempererade värmekonvektorer

En framtidssäker lösning

Användningen av effektiva värmepumpar är det självklara valet för att reducera energianvändandet i framtiden. TripleAqua ser till att din fastighet får energimärkningen A+++, detta är den högsta uppnåeliga klassningen man kan få. Att installera TripleAqua är smart, på grund av att den använder miljövänligt och naturligt köldmedium. Systemet använder ingen F-gas som påverkar växthuseffekten. Enligt Europeisk lagstiftning kommer dessa gaser att så småningom fasas ut. Detta bidrar ytterligare till att man bör välja ett system såsom TripleAqua som bara använder sig av ett naturligt köldmedium.

Styrning av systemet

Den fristående utomhusenheten regleras automatiskt med hjälp av sin inbyggda processor. Alla kontroller och mätpunkter är inkluderade och följer med som standard. Därifrån har man funktioner såsom, reglering av hastighet och kapacitet, energimätning, sensorer, dörrövervakning, serviceuttag för mätning av CO2, klocka, dag/natt/helg, nödvärme, kommunikation med GBS, VING kort, frisk luft, CO2 kontroll med mer. Allt är inkluderat med Siemens styrsystem.

Är din organisation eller projekt redo för TripleAqua?

Planerar ni att byta ut eller förnya ett existerande system för att uppfylla ett hållbart mål? Jobbar ni med ett helt nytt projekt? Eller är ni fortfarande i planeringsfasen? Vi hjälper gärna till att förse er med information eller hjälpa till att ta fram ett A+++ kompatibelt energisystem. Optimal komfort till låg kostnad och väldigt låg miljöpåverkan.

Kylma AB

Fagerstagatan 29, SE-163 53 SPÅNGA

E:  adam.berglind@kylma.se

T:  +46 (0)8 598 908 05

© 2015 TripleAqua, all rights reserved