Värme

Kyla

Lagring

TripleAqua

Inte bara en stor fördel för vårt klimat, utan också för din fastighet

För många fastighetsägare är uppvärmning och komfortkyla en stor kostnad. Endast på grund av detta så finns det mycket att spara. Med TripleAquas klimatsystem kan du helt oberoende, värma och kyla olika rum samtidigt för att få bästa komfort, och samtidigt använda 50% mindre energi. Detta gör TripleAqua till ett av världens mest energieffektiva system.

YOUTUBE

Oberoende kylning där det behövs

Kylning behövs inte enbart under varma sommardagar, utan också under resten av året. Till exempel för rum som utsätts för starkt solljus eller rum som har utrustning som genererar mycket värme. Tänk på serverrum eller konferensrum med datorer och projektorer. Användaren kan också ställa in temperaturen så man får en bra komfort att vistas i.

Högre verkningsgrad, lägre vattentemperatur

Ett värmesystem är i själva verket en stor energitjuv. TripleAqua utnyttjar värmepumpen tillsammans med högeffektiva innerdelar. Tack vare systemets förmåga att transportera mycket värme med låg framledningstemperatur får man väldigt hög energibesparing.

Använder lagerhållning med möjlighet till energiomvandling

När man producerar kyla under dagen bildas överskottsvärme, när man istället gör värme med en värmepump bildas kyla som en restprodukt.Andra system gör sig ofta av med detta överskott utan att ta till vara på det. Vilket slöseri! TripleAqua lagerhåller överskottet och använder detta som gratis värme och kyla. Detta resulterar till stor energibesparing, speciellt under vår och höst.

10

Fördelar med att använda TripleAqua

1  Naturligt köldmedium Propaen, ingen F-gas. Lågt GWP -3.
2  Passiv lagring av överskottsvärme och kyla = dubbel energibesparing. Ingen koldioxidpåverkan och reducering av kostnad.
3  Vanlig glykolblandning mellan innerdel och ytterdel istället för kylmedia. Säkert, inga tekniska begränsningar och framtidssäkert.
4  Energibesparing tack vare EC teknologi. Upp till 50% högre besparing jämnfört med liknande system på marknaden.
5  Alltid oberoende värme och kylproduktion. Alla rum kan köras individuellt för bästa komfort.
6  Kapaciteten kan köras från 0 till 120%.
7  Prisvärd investering. Låg driftkostnad och installationskostnad.
8  Tydlig användarkontroll. Enkel att använda.
9  Enkel att installera. Standardkomponeter.
10  Mångsidig. Kan kopplas ihop och användas tillsammans med alla typer av andra HVAC system.

TripleAqua

Rent, utnyttjar vatten och naturligt kylmedium

Spara energi är bra för miljön, och speciellt om du använder dig av grön energi. TripleAqua använder sig av de renaste material och teknologier som finns på markanden. Det naturliga propaenet som finns i utedelen på värmepumpen fungerar som ett köldmedium, samtidigt som vanlig glykolblandning flödar igenom systemet inomhus. Inte igenom 2-separata varm och kallvattenledingar utan 3st rör, där 1 rör fungerar som returledning centralt. Detta är en unik lösning, vilket sparar massor på installation och materialkostnad.

Innovativ komfort

TripleAqua använder sig av den senaste tekniken när det gäller styrsystem. Som användare kommer du vara helt omedveten om detta i och med att allt sköts automatiskt, de enda som man behöver göra som installatör är några knapptryckningar för en del inställningar. Menysystemet är enkelt och logiskt uppbyggt. Om man önskar så finns det möjlighet att styra pumpen via telefon, padda eller internet.

TripleAqua

Beprövad teknik

Trots sitt nytänkande är TripleAqua mycket en produkt som använder beprövad teknik som förfinats. Alla ingående komponenter finns redan ute på marknaden. Detta gör det enkelt för installatören att installera produkten. Detta bidrar också till att TripleAqua är en ekonomisk lösning i det korta loppet.

Kylma AB

Fagerstagatan 29, SE-163 53 SPÅNGA

T:  +46 (0)8 598 908 00

© 2017 TripleAqua, all rights reserved